รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช่

สิ่งที่จะได้น้องๆ จะได้รับ


รายงานผลแนะนำอาชีพ, แนะนำคณะ, ค้นหาตัวเอง

รายงานผลแนะนำอาชีพ

เครื่องมือค้นหาคณะ, ค้นหาอาชีพ, ค้นหาตัวเอง

E-Tools

หนังสือและแผนภาพ
ประกอบการเรียน

ภายในหนังสือจะประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ให้น้องได้ฝึกฝน และทำระหว่างเรียน พร้อมกับใบงานแผนภาพสรุป เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกคณะ และอาชีพ
ใบประกาศนียบัตร

E-Certification

(ใบประกาศนียบัตร)